Prin continuarea procedurii de programare on-line sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date


GHID pentru aplicaţia de programare on-line pentru cărți de identitate

 • Depunerea cererilor pentru eliberarea actului de identitate și/sau a vizei de reședință se face prin programare on-line pe site-ul Primăriei municipiului Petroșani – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. https://eportal.primariapetrosani.ro/
 • Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că îndeplinește condiţiile prevăzute de O.U.G. nr.97/2005 și H.G. nr.295/2021 și că deţine toate actele necesare prevăzute de legislația în materie.
 • O persoană (solicitant)-identificată prin codul numeric personal (CNP) are dreptul la o singură programare activă, o altă programare fiind disponibilă după expirarea celei anterioare.
 • Programarea se face direct de către persoana interesată, este gratuită şi netransmisibilă. Programările neconforme nu vor fi luate in considerare. S.P.C.L.E.P. își rezervă dreptul de a anula programările neconforme.
 • Timpul acordat pentru depunerea cererii este alocat individual pentru fiecare persoană, şi nu unei familii.
 • Cererile se soluționează în termenele prevăzute de reglementările legale în vigoare.
 • Prin continuarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date.
 • Solicitantul completează toate câmpurile obligatorii prevăzute în aplicaţia de programare. Datele personale ale solicitantului (numele de familie şi prenumele, Cod Numeric Personal-CNP) se completează întocmai cum rezultă din actul de identitate/stare civilă, fără prescurtări, sau iniţiale și o adresă de e-mail validă și un număr de telefon. În cazul eliberării primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani formularul se completează cu numele de familie şi prenumele minorului. În cazul cererii depuse prin împuternicit cu procură specială autentificată la misiunea diplomatică ori oficiul consular al României din străinătate formularul se completează cu numele de familie şi prenumele persoanei pentru care se solicită eliberarea actului de identitate. În cazul schimbării numelui de familie şi / sau a prenumelui se completează cu noul nume de familie şi / sau prenume.
 • Pentru a continua programarea online este necesară exprimarea în mod expres a consimţământului cu privire la termenii şi condiţiile de programare on-line conform prezentului regulament și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și luarea la cunoștinţă a prevederilor Regulamentului de desfășurare a activității de depunere a cererii pentru eliberarea actului de identitate și a vizei de reședință.
 • După finalizarea programării aplicația va transmite un mesaj automat  atât pe adresa de e-mail cât și pe numărul de telefon indicate de către solicitant, cu data și ora programării și un număr unic de identificare a programării.
 • Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.
 • Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării.

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.