Intrebări frecvente

legate de bugetarea participativă

Propunerile de proiecte pot fi depuse de către: cetățeni cu vârsta minimă de 16 ani, asociații sau ONG-uri.
 • să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea
 • să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează
 • să formulez iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună în comunitatea mea locală
 • să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii
 1. Infrastructură stradală
 2. Amenajare de spaţii verzi şi locuri de joacă
 3. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei
 4. Amenajare spaţii publice
 5. Cultură/Sport/Tineret
 6. Social
 7. Sănătate
 8. Turism
 9. Educaţie
 10. Digitalizare
 11. Smart City
Fiecare proiect depus trebuie să se încadreze în valoarea maximă de 30.000 lei, inclusiv TVA. Prin excepție, în situația în care există totuși un proiect de o complexitate/oportunitate ridicată și care depășește valoarea maximă impusă, comisia poate hotărî validarea acestuia.
 • să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes local pentru municipiul Petroșani (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban sau similare);
 • să nu fie asimilată unei investiții în curs;
 • să intre în aria de competență a Municipiului Petroșani;
 • să nu intre în aria altor programe desfășurate de ONG-uri;
 • să nu intre în incompatibilitate cu proiectele aflate deja în implementare;
 • să nu aibă caracter politic, publicitar, comercial sau etnic;
 • să fie clar identificabile și să nu fie pre vagi;
 • să se încadreze în bugetul maxim alocat;
 • să nu genereze ulterior implementării, cheltuieli de funcționare importante;
 • fiecare poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu;
 • dacă ideea unui proiect include mai multe proiecte, Comisia, în urma analizei, poate modifica proiectul cu acordul inițiatorului;
 • costul unui proiect nu poate depăși suma de 30.000 de lei, inclusiv TVA, cu excepția cazului detaliat la cap. III. Valoarea bugetului propus din Regulament;
Înscrierea se face prin completarea Formularului de proiect, care trebuie transmis la adresa de email: bugetare.participativa@primariapetrosani.ro
Fiecare locuitor al municipiului Petroșani poate vota o singură dată un singur proiect, după ce s-a înregistrat în prealabil pe platformă. Votarea se face în perioada prestabilită.
Implementarea proiectelor se va face de către Primăria Municipiului Petroșani.